CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

CraBloom – mikrobryggerier som möjlighetsskapare i lokalsamfunn

Forprosjektet er et samarbeid mellom Mittuniversitetet og Nord universitet for å utvikle et prosjekt om mikrobryggeriers rolle i lokal samfunnsutvikling. Syftet med förprojektet är att initiera en svensk-norsk kunskapsbas kring mikrobryggeriernas betydelse som identitetsskapare och möjliggörare för den lokala utvecklingen på Trøndelag och Jämtlands glesbygder.

Förstudien är avslutad och du kan läsa deras slutrapport här.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER Nord universitet
EU-STÖD 20 000 €
STATLIGE IR-MIDLER 10 800 € (86 400 NOK)
TOTALBUDGET 61 600 €
PROJEKTTID 1 sept 2020 – 31 aug 2021
KONTAKTPERSONER
Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonfriedrichs@miun.se
Øystein Rennemo, oystein.rennemo@nord.no