FISK

FISK

 

Prosjektet vil være sentralt for utvikling av skog- og havbruksnæring i Nordens
Grønne Belte ved å bidra til etablering av produksjon av fiskefôr i regionen, basert på
skogsråstoff. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle grunnlaget for produksjon av fôrprotein basert
på skogbaserte råvarer.

Projektet sker i ett samarbete med Synergifabrikken. Projektet kommer att generera ny kunskap med stor betydelse i relation till skogsindustri, foderindustri och fiskodlingsföretag.

Slutrapport FISK

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa Miljöer

SVENSK PROJEKTÄGARE RISE Processum AB

NORSK PROJEKTÄGARE RISE Pfi AS

EU STÖD 341 029 €

STATLIGE IR MIDLER 125 000 € (1MNOK)

TOTALBUDGET 938 441 €

PROJEKTTID 1 jan 2020- 30 sep 2022

KONTAKTPERSONER Yvonne Söderström Nordin och Mihaela Tanase Opedal

www.processum.se och www.rise-pfi.no