Viltvarning

Viltvarning

Projekt Viltvarning – Test av nya tekniska åtgärder för att förhindra viltpåkörelser på järnväg, är en gränsöverskridande satsning inom insatsområde Innovativa Miljöer som ska utveckla och testa nya tekniska lösningar.

 

Målet är att bidra till att skapa säkrare väg- och järnvägstransporter i Norden med en infrastruktur som är väl integrerat i landskapet så att djurens rörelser i landskapet kan bibehållas. Metoderna bygger på att avvärja djuren från infrastrukturen endast när olycksrisken är som störst. Detta ska åstadkommas med utvalda akustiska och visuella signaler som skapar en kortvarig men kontrollerad flyktrespons hos djuren precis innan tåget passerar. Metoden ska kunna tillämpas där fysiska åtgärder som t ex viltstängsel eller viltpassager inte är möjliga eller behöver kompletteras.

Slutrapport Viltvarning

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation
NORSK PROSJEKTEIER Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning
EU-STÖD 189 285 €
STATLIGE IR-MIDLER 50 000 €
TOTALBUDGET 660 272 €
PROJEKTTID 1 april 2020 – 30 sep 2022
KONTAKTPERSON NORGE
Aina Winsvold (Ruralis) aina.winsvold@ruralis.no, +47 97480907
KONTAKTPERSON SVERIGE
Andreas Seiler (SLU) andreas.seiler@slu.se, +46 70 3472643