VälTel 2.0

VälTel 2.0

Tillsammans skapar vi fremtidens helsetjeneste

Vi blir fler människor i Norden som har behov av behandling, stöd och hjälp från offentlig sektor. Samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning blir därför allt mer nödvändigt för att utveckla hälsolösningar.

Gjennom Interreg-prosjektet VälTel 2.0 ønsker partnere på norsk og svensk side å utvikle og teste digitale verktyg för morgendagens helsetjeneste.

Fakta

INSATSOMRÅDE: Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE: Östersunds kommun
NORSK PROSJEKTEIER: Helse Nord-Trøndelag
EU-stöd: 580 203 EUR
STATLIGE IR-MIDLER: 394 188 EUR / 3 153 500 NOK
TOTALBUDGET: 1 971 463 EUR
PROJEKTTID: 1 jan 2020 – 30 jun 2022
KONTAKTPERSONER: Helle Sörensen, huvudprojektledare, helle.sorensen@ostersund.se, Hilde Kjeldstad Berg, norsk prosjektleder, hildekjeldstad.berg@helse-nordtrondelag.no
WWW.valtel.eu