Fjelltransfer Trysil – Dalafjellene

Fjelltransfer Trysil – Dalafjellene

Fjelltransfer Trysil–Dalafjellene

Bakgrunn for prosjektet er en voksende turistnæring i Trysil/Dalarna, store utbyggingsplaner og behov for nye bærekreftige transportløsninger. Prosjektets hovedmål er å skape et kunnskapsunderlag om fremtidens trafikkbilde mellom Trysil og Dalafjellene og området rundt, samt beskrive mulige fremtidssenarier for felles grenseoverskridende kollektivtransport. Antatte effekter er tettere kobling mellom regionale samferdselsmyndigheter, kollektivtrafikkselskaper, kommuner og private aktører i Hedmark og Dalarna, og at det fører til en god og bærekrafting transport for turister og innbyggere.

Projektet har avslutats och mer information om projektet finns i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Hållbara transporter
SVENSK PROJEKTÄGARE Landstinget Dalarna
NORSK PROSJEKTEIER Hedmark fylkeskommune
EU-STÖD 41 340 €
STATLIGE IR-MIDLER 25 000 € (200 000 NOK)
TOTALBUDGET 176 449 €
PROJEKTTID 1 juni 2017 – 30 juni 2019
KONTAKTPERSON
Eli N. Ruud-Olsen, Hedmark Fylkeskommune (eli.n.ruud-olsen@hedmark.org)
Stina Danielsson, Region Dalarna (stina.danielsson@dalatrafik.se)