Två länder – En èlv

Två länder – En èlv

Två Länder – En èlv

Prosjektet handler om én elv: Femund-/Trysil-/Klarälven. Elva, og dens biologiske mangfold og økosystemtjenester, kjenner ikke administrative grenser. Det er derfor viktig å se vassdraget i sammenheng på tvers av riksgrensen Norge/Sverige. Projektets mål handlar om att förbättra ekologisk status bland annat genom miljöanpassning av vattenkraften så att den i dag låga naturliga reproduktionen av lax och öring i vattendraget kan öka. En åtgärd är att återinföra laxen till sina hemområden på norsk sida.

Projektet avslutades 31 december 2021.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Värmland
NORSK PROSJEKTEIER Fylkesmannen i Hedmark
EU-STÖD 678 715 €
STATLIGE IR-MIDLER 225 000 € (1 800 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 919 930 €
PROJEKTTID 15 mars 2017 – 31 december 2021
KONTAKT Pär Gustafsson, par.gustafsson@lansstyrelsen.se
Atle Rustadbakken, fmheatru@fylkesmannen.no
TVALANDERENELV.EU