Grön utbildning i entreprenörskap och innovation (GREI)

Grön utbildning i entreprenörskap och innovation (GREI)

Grön utbildning i entreprenörskap och innovation (GREI)

Syftet med projektet är att genomföra gemensamma elevaktiviteter och gemensam lärarutbildning för att stärka parternas kunskap och kompetens inom innovation och entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet. Parterna består av Torsta AB, Nordviks naturbruksgymnasium, Högskolan i Nord-Tröndelag, Skjetlein Vidaregåendeskola och Maere landbruksskola.

Projektet är avslutat. Läs mer om projektet och dess resultat i artikeln Företagare lär ut om grön näring till naturbrukselever samt i slutrapporten.

Fakta

Innsatsområde: Sysselsetting
Svensk projektägare: Torsta AB
Norsk prosjekteier: Nord universitet
EU-Stöd: 193 043 EUR
Statliga IR-Midler: 112 500 EUR (900 000 NOK)
Totalbudget: 611 386 EUR
Projekttid: 15 maj 2015- 15 maj 2018
Kontaktperson: Ida Olofsson, ida.olofsson@torsta.se,
Anna Beck-Friis, anna.beck-friis@torsta.se
Sonja Ekker, sonja.ekker@nord.no
Hemsida: www.torsta.se/foretags-landsbygdsutveckling/aktuella-projekt/