Företagare lär ut om grön näring till naturbrukselever

Företagare lär ut om grön näring till naturbrukselever

Projektet har bland annat planerats genom nätverksträffar på de deltagande naturbruksskolorna.
Det har visat sig ge mycket bara av att åka och studera hur en annan skola har lagt upp sin verksamhet.
Det har genomförts flera ”Grundercamp”. Detta har gett eleverna möjlighet att lära av varandra och av företagare inom de gröna näringarna mellan länderna.

En återkommande aktivitet på ”Grundercamp” är att eleverna ska utveckla aktiviteter och varor för en befintlig gård. I denna övning är hållbarhet och miljöpåverkan en del av bedömningskriterierna. En annan uppgift var att eleverna skulle ta fram råvaror för mat passande till persiska högtider. Fadi Najjar från Krokoms internationella vänförening berättade om de muslimska högtiderna, “Ramadan inkl. Eid Al Feter” samt “Eid Al Adha”. Detta var en bra aktivitet som gav eleverna en inblick i dessa högtider.

Projektet har  bidragit till ett bättre samarbete mellan lärare inom de enskilda naturbruksgymnasierna.
De lärare som gått utbildning har fått fler kollegor att utbyta erfarenheter med. Nord universitet har en helt ny kurs med inriktning på entreprenöriellt lärande.
Torsta Kunskapscenter har i projektet utarbetat koncept för att genomföra studieresor över gränsen.

Lärargruppen har gjort en studieresa till ett center i norra Spanien som arbetar att stödja utvecklingen av regionala företag på landsbygden.
För Nord universitet har det varit ett stort gränsöverskridande mervärde att studera lantbrukets förutsättningar på båda sidor av gränsen. I husdjurskurserna kunde studenter från Norge ta del av etablerad teknik såsom produktion av solel och biogas på gård, rationell drift av köttdjur, gårdsförädling av mjölk och grupphållning av hästar i ”active stable”. Samarbetet mellan Torsta och Nord universitet har dessutom öppnat för möjligheterna till utbyte av arbetskraft.

Läs gärna projektets slutrapport