Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

Det unike Fredsmonumentet på Morokulien trenger restaurering som følge av korrosjon gjennom mer enn 100 år. Gjennom prosjektet får svenske og norske elever i gymnas/videregående skoler, innenfor byggfag i grenseregionen, følge och delta i hele prosessen. Elevene vil også komme i kontakt med lokale bedrifter innenfor byggfag som muliggjør sysselsetting enten på norsk eller svensk side i byggbransjen.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Eda kommun
NORSK PROSJEKTEIER Eidskog kommune
EU-STÖD 228 950 EUR
STATLIGE IR-MIDLER 123 250 EUR (986 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 090 525 EUR
PROJEKTTID 1 jun 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSON Anne Grete Melbye +47 917 70 583, Margareta Bergman +46 (0)70-325 29 11