BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

BIstånd till nordiska bin

– unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det finns bevis på att olika raser och underarter av tambin har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad. Projektets huvudsakliga mål är att jämföra det ursprungliga nordiska biets (Apis mellifera mellifera) resilienskapacitet med andra tambiraser. Detta görs parallellt på flera bigårdar i Norge och Sverige.

Projektet avslutades 30 juni 2022.

Slutrapport

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur- och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Stiftelsen Nordens Ark
NORSK PROSJEKTEIER Norges Birøkterlag
EU-STÖD 234 952 €
STATLIGE IR-MIDLER 129 125 € (1 033 000 NOK)
TOTALBUDGET 773 957 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 30 juni 2022
KONTAKTPERSONER mats.niklasson@nordensark.se, luis.cadahia-lorenzo@norbi.no