Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen

Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen

Ökar arbetskraftsutbud i gränsregionen

 

Interreg Sverige-Norge har beslutat att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bevilja stöd till Åre kommun för projektet ”ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen”. Syftet är att tillsammans med samarbetspartners inom Nordens gröna bälte utveckla metoder som hjälper grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i egenförsörjning. Projektet fokuserar på hur man genom socialt företagande och engagemang från frivilligsektorn och lokalt näringsliv kan utveckla arbetsmodeller så att både arbetstagare och arbetsgivare blir vinnare.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Åre kommun
NORSK PROSJEKTEIER Frivillig Inderøy AS
EU-STÖD 372 226 EUR €
STATLIGE IR-MIDLER 201 806 EUR € (1 614 450 NOK)
TOTALBUDGET 1 217 757 EUR €
PROJEKTTID 1 jan 2018 – 31 dec 2020
KONTAKTPERSON Åsa Wiklund, Projektledare Arbetsmarknad
Tel. 0647-164 48 Mail asa.wiklund@are.se