Skoglig Anpassning

Skoglig Anpassning

Skoglig anpassning

För ett ändrat klimat

Projektet ska lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk som är tillpassat för de klimatförändringar jorden går igenom. Genom kompetenshöjande åtgärder vill projektet utbilda företag inom det utövade skogsbruket så att de kan anpassa sig till den problematik klimatförändringarna tar med sig.

Projektet är nu avslutat. Läs deras slutrapport här.

Fakta

INSATSOMRÅDE Nordens gröna bälte, Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Skogsstyrelsen
NORSK PROSJEKTEIER Fylkesmannen i Trøndelag
EU-STÖD 246 034 €
STATLIGE IR-MIDLER 128 262 € (1 026 100 NOK)
TOTALBUDGET 758 624 €
PROJEKTTID 1 sep 2017 – 31 mars 2022
KONTAKTPERSON Tobias Eliasson, Skogsstyrelsen, tobias.eliasson@skogsstyrelsen.se