Unionsleden – Moss-Karlstad

Unionsleden – Moss-Karlstad

Unionsleden Moss – Karlstad

Cykelleden ska etableras i en del av Inre Skandinavien där Natur och Kultur är viktiga inslag. Leden kommer att gå genom ett böljande kulturlandskap med vackra sjöar, skogsområden och öppna fält. Unionstiden och andra viktiga historiska händelser kommer att vävas in som en del av attraktionen kring cykelleden tillsammans med besöksmål och sevärdheter. Cykelleden är en viktig del av attraktionskraften och utvecklingen av cykelturismen i regionen.

Slutrapport Unionsleden

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Årjängs kommun
NORSK PROSJEKTEIER Grensekommitten Värmland/Östfold
EU-STÖD 245 000 €
STATLIGE IR-MIDLER 135 000€ (1 080 000 NOK)
TOTALBUDGET 782 250 €
PROJEKTTID 1 jul 2016 – 31 mars 2019
KONTAKTPERSON mailto:par.naslund@arjang.se; elenor.karlsson@arjang.se;

http://www.arjang.se