Geologisk arv i Indre Skandinavia

Geologisk arv i Indre Skandinavia

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS)

Målet er å se om regionens geologi kan brukes enda mer aktivt som bærekraftig reisemål, hvordan den kan formidles og hvordan vi kan bruke de geologiske forholdene i regionen som en pilot for en nasjonal forvaltning for begge landene på dette området. Regionen hyser stora geologiska naturvärden varav en del utgör viktiga delar av vårt geologiska arv. Dessa värden kan göras mer kända för såväl den fysiska planeringen som besöksnäringen.

Projektet har avslutats och du kan läsa mer om det i artikeln ”GEARS – løfter geologiske natur og kulturverdier” och i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur- och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Sveriges geologiska undersökning
NORSK PROSJEKTEIER Norges geologiske undersøkelse
EU-STÖD 198.004 €
STATLIGE IR-MIDLER 106.021 €
TOTALBUDGET 837.957 €
PROJEKTTID 1 januar 2017 – 30 juni 2020
KONTAKTPERSON NORGE Rolv Dahl rolv.dahl@ngu.no
www.ngu.no
KONTAKTPERSON SVERIGE Sven Lundqvist sven.lundqvist@sgu.se
www.sgu.se