6,2 miljoner euro till svensk-norska samarbetsprojekt

6,2 miljoner euro till svensk-norska samarbetsprojekt

De tre styrkommittéerna i Interreg Sverige-Norge har prioriterat åtta projekt som får drygt fyra miljoner euro i stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och ca 2,2 miljoner euro IR-midler.

SNÖRIK
Delområde: Nordens Gröna Bälte
SNÖRIK är ett snöinnovationsprojekt som ska samla akademin och näringslivet för att skapa ett innovationssystem byggt på behovsstyrd forskning kring snötillverkning

Projektägare Peak Region AB och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Den totala budgeten är 892 209 EUR, varav 289 968 EUR är EU-stöd och 156 136 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Erik Melin Söderström.

E-post: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se

Telefon: +46 70 541 97 19

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte
Delområde: Nordens Gröna Bälte
Projektet ska samla mathantverkare i regionen och skapa en enhetlig bild av matkulturen från Sundsvall till Trondheim.
Projektägare är Torsta AB och Oi! Tröndersk mat og drikke AS. Den totala budgeten är 1 349 006 EUR, varav 437 221 EUR är EU-stöd och 237 781 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Trine Amundsen

E-post: trine.amundsen@torsta.se

Telefon: +46 640 18 801

Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet 3 – GSS3
Delområde: Nordens Gröna Bälte
Tidigare projekt har lagt till grund ett gott samarbete mellan ländernas respektive organisationer för krishantering. I detta projektet avser man att arbeta vidare med digitalt stöd som en del av övningar kopplat till krishantering.

Projektägare är Mittuniversitet och Nord universitet, Steinkjer. Den totala budgeten är 764 825 EUR, varav 243 996 EUR är EU-stöd och 127 165 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Erik Borglund.

E-post: erik.borglund@miun.se

Telefon: +46 72 581 89 33

Music Ecosystems Inner Scandinavia – MECO
Delområde: Inre Skandinavien
Projektet ska stärka musikbranschen i Inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Detta ska uppnås genom ett integrerat samarbete mellan forskning, utbildning och branschutveckling, med fokus på digitalisering och tjänsteinnovation.

Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Den totala budgeten är 2 401 926 EUR, varav 657 818 EUR är EU-stöd och 356 470 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Karin Fast.

E-post: karin.fast@kau.se

Telefon: +46 54 700 16 33

VM-rally över gränsen
Delområde: Inre Skandinavien
Genom samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och med det VM-rally som genomförs i Värmland och Hedmark som motor syftar projektet till att stärka besöksnäringen i gränsregionen.

Projektägare är Torsby kommun och Åsnes kommune. Den totala budgeten är 1 243 597 EUR, varav 471 631 EUR är EU-stöd och 93 750 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är knappt 3 år.

Kontaktperson är Glenn Olsson.

E-post: glenn@rallysweden.com

Telefon: +46 70 269 10 68

Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte
Delområde: Nordens Gröna Bälte
Projektet innefattar samtliga områden inom traditionellt hantverk och syftar till att stärka små och medelstora företag som önskar att satsa på marknaden inom restaurering, byggnadsvård och hållbart byggande. Nätverk, kompetensutveckling, rekrytering och metodutveckling kommer vara centrala teman.

Projektägare är Stifelsen Jamtli och Trøndelag forskning og utvikkling. Den totala budgeten är 1 514 604 EUR, varav 487 302 EUR är EU-stöd och 262 500 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Malin Wolczynska.

E-post: malin.wolczynska@jamtli.com

Telefon: +46 70 539 02 06

ecoINSIDE 2
Delområde: Inre Skandinavien
Genom miljödriven företagsutveckling ska projektet stärka små och mellanstora företag. Projektet arbetar med områdena cirkulär ekonomi, solenergi och energisystem samt hållbart byggande.
Projektägare är Arvika Kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm. Den totala budgeten är 2 983 100 EUR, varav 904 675 EUR är EU-stöd och 375 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Sara Skärhem.

E-post: sara.skarhem@dalarnasciencepark.se

Telefon: +46 70 680 46 44

Ski Region Mid Scandinavia
Delområde: Nordens Gröna Bälte
Projektet ska stärka de entreprenöriella möjligheter som finns i regionen kopplade till regionens unika miljö för vintersport. Förutsättningarna för träningsturismen ska stärks genom ett brett samarbete.

Projektägare är Östersunds kommun och Trondheim kommune. Den totala budgeten är 1 629 453 EUR, varav 529 550 EUR är EU-stöd och 327 739 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Tomas Arvidsson.

E-post: tomas.arvidsson@ostersund.se

Telefon: +46 63 14 33 76