Framtidens bransch – insekter som mat och foder

Framtidens bransch – insekter som mat och foder

Insekter som proteinkälla till djurfoder och mat för människor är en expansiv industri i hela världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är insekter också en viktig pusselbit för att effektivt hushålla med jordens resurser. Mycket har hänt de senaste åren både inom forskning och branschens utveckling.

Mjölmask i stekpanna - KLIPP-projektet

Boka in den 30 och 31 augusti för en garanterat insektsfull konferens. Du kommer att få ta del av forskningsresultat och spännande exempel på företag och samarbeten inom branschen.

Detaljerat program och anmälan

Konferensen är en avslutningskonferens för Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, som ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Arrangörer: Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet