Informera om projektet på rätt sätt

Informera om projektet på rätt sätt

Har projektet gjort en film, en trycksak eller en populärversion i samband med slutrapporteringen? Det uppskattas! Men kom då ihåg att använda programmets logotyp och att tydligt informera i alla texter och material som produceras om var stödet kommer ifrån.

Använd logotypen rätt

Om ni har producerat en film ska det tydligt framgå att projektet är finansierat av Interreg Sverige-Norge. Interregs logga ska vara väl synlig antingen i början eller i slutet av filmen, eller både och. Se exempel från projektet Två länder én elv. (1.09 och 17.47 in i filmen)

I texter får logotypen inte var mindre än att texten i logotypen går att läsa i det sammanhang där den förekommer. Logon ska alltid vare tydlig och passande i förhållande till produktens storlek. Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor och en minimumbredd på 38,1 mm. Om det förekommer flera logotyper på en produkt ska flaggan i Interreg-logotypen vara minst lika stor, till höjd eller bredd, som den största av övriga logotyper. Ladda ner godkänd logotype i flera olika format från webben.

Mer information om hur du använder loggan för programperioden 2014-2020 och marknadsför projektet rätt hittar du under avsnittet Kommunikation.

Observera att medel inte kommer att betalas ut, alternativt reduceras om projektet inte följer anvisningarna.