67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen kom överens den 29 oktober om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Den 11 november på Stilleståndsdagen hölls konferensen Stratskottet EU-fonder för att manifestera partnerskapsöverenskommelsen. Konferensen inleddes av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Målsättningen är att öka samordningen och samverkan mellan de olika fonderna för ett bättre resultat och för att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

Man vill uppnå EU 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36 mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13 mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Sveriges prioriteringar i Partnerskapsöverenskommelsen

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden

Läs mer om partnerskapsöverenskommelsen på

http://www.regeringen.se/sb/d/18660/a/249135