Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Skogs- och fjälltrakterna mellan Sverige och Norge har historiskt sett varit helt beroende av husdjursskötsel och foderproduktion. Ett sedvanebruk som givit upphov till särskilda natur- och kultur-värden och även format landskapet på ett särskilt sätt. Bruket är marginaliserat och anses oekonomiskt. Men kan man skapa bättre ekonomi för brukarna genom att tydligare marknadsföra produkter utifrån de värden som utgör biprodukter av betesbruket?

 

Projektet avslutades i september 2019 och slutrapporten går att hitta här: Slutrapport

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Centrum för biologisk mångfald, SLU
NORSK PROSJEKTEIER Norsk Institutt for Bioøkonomi
EU-STÖD 176 134 €
STATLIGE IR-MIDLER 95 144 € (761 152 NOK)
TOTALBUDGET 612 557 €
PROJEKTTID 14 mars 2016 – 14 mars 2019
KONTAKTPERSONER
Håkan Tunón (hakan.tunon@slu.se)
Bolette Bele (bolette.bele@nibio.no)
www.slu.se/cbm/ir-biologisktkulturarv