VälTeL – Mixed Zone för välfärdsteknologiska TestLab

VälTeL – Mixed Zone för välfärdsteknologiska TestLab

VälTeL

VälTeL – Mixed Zone för välfärdsteknologiska TestLab

En gränslös innovationsarena för företag, kommuner, regioner och landsting för att testa, utveckla och utvärdera lösningar för att möta välfärdens behov. Som exempel kan nämnas innovationer som underlättar för områdets åldrande befolkning samt lösningar för att överbrygga stora geografiska avstånd. Med denna samarbetsmodell är den önskade effekten att företagen investerar mer i välfärdsteknologi.

Projektet har avslutats och du kan läsa och se mer om projektets resultat här:

Fakta

INSATSOMRÅDE: Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE: Region Jämtland Härjedalen
NORSK PROJEKTÄGARE: Helse Nord-Trøndelag HF
EU-STÖD: 938 204 EUR (9 034 905 SEK)
STATLIGA IR -MEDEL: 459 375 EUR (3 675 000 NOK)
Total budget: 2 998 596 EUR (28 876 479 SEK)
Projekttid: 1 augusti 2016 – 31 juli 2019
Kontaktpersoner: Marie Norlén (huvudprojektledare), marie.norlen@regionjh.se
Håkon Sivertsen (norsk projektledare), hakon.sivertsen@tfou.no
http://www.valtel.eu/