CriseIT – Preparing for Future Crisis Management

CriseIT – Preparing for Future Crisis Management

CriseIT

– Preparing for Future Crisis Management

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. För att klara framtidens utmaningar behövs komplement till traditionella övningsmetoder. Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt,  kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet CriseIT syftar till att utveckla digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

Projektet har avslutats. I artikeln Förbättrad krisberedskap genom samarbete över gränsen och slutrapporten kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE  Karlstads universitet
NORSK PROSJEKTEIER  Høgskolen i Hedmark
EU-STÖD  497 192 €
STATLIGE IR-MIDLER  250 000 € (2 000 000 NOK)
TOTALBUDGET  1 659 885 €
PROJEKTTID  1 jan 2016 – 31 dec 2018
KONTAKTPERSONER Monika Magnusson, monika.magnusson@kau.se, Bjørn Tallak Bakken, bjorn.bakken@hihm.no
www.criseit.org