BioSirk – Cirkulär bioekonomi

BioSirk – Cirkulär bioekonomi

BioSirk

Cirkulär bioekonomi

Ett gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara – en resurs för regional bioekonomi.

Kunskapsspridande inom regionen ska generera idéer som kan bli produkter och tjänster och leda till nya arbetstillfällen.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Karlstads universitet
NORSK PROSJEKTEIER OsloMet
EU-STÖD 440 971 €
STATLIGE IR-MIDLER 200 000 € (1 600 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 381 942 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Carina Rehnström, carina.rehnstrom@kau.se, Jon Samseth, jsamseth@oslomet.no