VITAL – för den goda hälsan

VITAL – för den goda hälsan

VITAL

– för den goda hälsan

Projekt vill ta tillvara på den specifika kunskap och kompetens samt särskilda drivkraft som finns både inom små och medelstora företag, inom vård- och omsorgsverksamheter och inom utbildning och forskning i gränsregionen. I projektet ingår att bygga upp en testbädd vid Färgelanda Innovationsvårdcentral. Syftet är att skapa möjligheter för att företagen tillsammans med primärvården kan utveckla, testa, och demonstrera arbetssätt, produkter och tjänster som kan bidra till att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvård.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Högskolan Väst
NORSK PROSJEKTEIER Sunnaas Sykehus HF
EU-STÖD 858 516 €
STATLIGE IR-MIDLER 462 278 € (3 698 224 NOK)
TOTALBUDGET 2 641 588 €
PROJEKTTID 1 juni 2019 – 31 maj 2022
KONTAKTPERSONER
Ann Svensson, Högskolan Väst, ann.svensson@hv.se
Arve Opheim, Sunnaas Sykehus/VGR, arve.opheim@sunnaas.no
WWW.hv.se/vital