Få Alle Med (FAM)

Få Alle Med (FAM)

Få Alle Med (FAM)

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av sin utbildning och inte fullföljer sina studier. Innovatum och INSPIRIA skall tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka kartlägga varför. Utifrån detta skall det utvecklas metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum Science Center AB
NORSK PROSJEKTEIER INSPIRIA Science Center AS
EU-STÖD 417 275 €
STATLIGE IR-MIDLER 224 344 €
TOTALBUDGET 1 283 238 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Else-Marie Guldahl, else-marie.guldahl@inspiria.no, (+47) 90 52 35 04, Erica Nyberg, erica.nyberg@innovatum.se, (+46) 520 28 94 29, Carolina Barros, carolina.barros@innovatum.se, (+46) 708 38 63 50