Grenseløst samarbeid for sikkerhet 3

Grenseløst samarbeid for sikkerhet 3

Grenseløst samarbeid for sikkerhet 3

(GSS3)

Inom området innovativa miljöer kommer Mittuniversitetet och Nord universitet att leda samarbetsprojektet GSS3 som har som overordnede mål at regionen, Nordens Gröna Bälte, skal ha «ökad förmåga» – den skal være bedre forberedt og øvet for uønskede og uforutsette hendelser enn i dag. Dette skal prosjektet bidra til ved å legge til rette for fleksibel og enkel IT-støttet kriseøving i organisasjonene som er involvert i kriseberedskapen. Samarbetspartners är bl.a. kommuner, Länsstyrelser, Fylkesman, Räddningstjänster, Sivilförsvar.

Projektet är nu avslutat.

Se slutrapport här.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER Nord universitet
EU-STÖD 243 997 €
STATLIGE IR-MIDLER 127 165 € (1 017 324 NOK)
TOTALBUDGET 764 825 €
PROJEKTTID 1 sep 2018 – 31 aug 2021
KONTAKTPERSONER
Erik Borglund, +46 72 5818933, erik.borglund@miun.se
Ivar S Holand, +47 74 11 22 51, ivar.s.holand@nord.no
WWW http://netgss.org