ecoINSIDE2

ecoINSIDE2

ecoINSIDE2 står för eco INner Scandinavia Innovation & DEvelopment. Genom miljödriven företagsutveckling ska ecoINSIDE2 stärka små och mellanstora företag inom delområdet Inre Skandinavien. Projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom områdena cirkulär ekonomi, solenergi och energisystem samt hållbart byggande.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Arvika kommun
NORSK PROSJEKTEIER Kunnskapsbyen Lillestrom
EU-STÖD 904 675 €
STATLIGE IR-MIDLER 375 000 € (3 638 625 NOK)
TOTALBUDGET 2 983 100 €
PROJEKTTID 1 juli 2018 – 30 juni 2021
KONTAKTPERSON Sara Skärhem, sara.skärhem@dalarnasciencepark.se, +46 70 680 46 44
Barbro Nordby, barbro@kunnskapsbyen.no, +47 400 45 236
WWW www.ecoinside.nu