Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO)

Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO)

Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO)

Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) vill genom ett grenseoverskridende samarbeid mellom forskning, utbildning och bransch verka för en stark, innovativ och inkluderande musikbransch i Värmland och Hedmark. Viktigt för projektets måluppfyllnad är att förstå hur olika aktörer skapar och tillgodogör sig musikupplevelser i det digitaliserade musiklandskapet. MECO är ett EU-finansierat Interreg-projekt mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Studiefrämjandet är projektpartner. Övriga medfinansiärer är Region Värmland, Arvika Kommun och Hedmarks Fylkeskommun.

Projektet är avslutat och slutrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Summary of the results in english

Digital webb-bilaga

 

 

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Karlstads universitet
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Innlandet
EU-STÖD 657 818 EUR
STATLIGE IR-MIDLER 356 470 EUR / 2 851 770 NOK
TOTALBUDGET 2 401 926 EUR
PROJEKTTID 1 sept 2018 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSON jenny.karlsson@kau.se, rune.johannessen@inn.no
WWW m-eco.se, m-eco.no