RIS – Rural Innovation Stimulation

RIS – Rural Innovation Stimulation

RIS – Rural Innovation Stimulation

RIS (Rural Innovation Stimulation) är ett gränsöverskridande Interreg-projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar i gränsregionen Fyrbodal/Østfold för utveckling av innovation i tidigare faster av startups utanför storstadsområdena. Detta genom att gemensamt identifiera och utveckla anpassade stödstrukturer och processer. Projektets mål är att fler innovativa företag i gränsregionen etableras genom en ny och mer hållbar investeringsmodell samt att skapa en modell där etablerade näringslivsaktörer och startups i gränsregionen samverkar kring produkt- och tjänsteutveckling.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum AB
NORSK PROSJEKTEIER Fredrikstad kommune
NORSK PROSJEKTPARTNER Blender Collective
EU-STÖD 537 250 €
STATLIGE IR-MIDLER 125 000 € (1 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 362 000 €
PROJEKTTID 1 januari 2020 – 30 juni 2022
KONTAKTPERSONER Kjetil Haugbro +47 981 36 616 (NO), Karin Miller +46 520 289 358 (SE)