LET – Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

LET – Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

LET – Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism

Efterfrågan på naturturism i form av vandring, cykel och paddling ökar. Området Värmland, Dalsland, Akershus, Hedmark och Östfold har goda förutsättningar både i form av natur och ledinfrastruktur men saknar i hög grad förädlade produkter. Detta vill projektet förändra genom temainriktad produktutveckling tillsammans med researrangörer som i förlängningen blir försäljningskanal för de produkter som tas fram.

Genom ökad kunskap, fler verktyg och nätverk mellan evenemangsarrangörer vill projektet öka möjligheterna att dra effektiv nytta av och underlätta för genomförandet av evenemang. Ett resultat ska bli bättre beslutsunderlag för såväl kommuner som arrangörer.

Detta ska skapa långsiktiga affärer och lönsamhet för besöksnäringens aktörer i projektområdet.

Slutrapport LET

Fakta

SVENSK PROJEKTÄGARE Visit Värmland Ek. för.
NORSK PROSJEKTEIER Akershus Rejselivsråd/Visit Oslo Regionen
EU-STÖD 445 301 EUR
STATLIGE IR-MIDLER 250 000 EUR (2 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 754 095 EUR
PROJEKTTID 20190101-20211231
KONTAKTPERSONER
Värmland: Andreas Norum, andreas.norum@visitvarmland.se
Hedmark: Ingvild Haugbråten, ingvild@visitelverumregionen.no
Akershus: Ninni Tranum, ninni@akershus.com
Østfold: Bente Jaeger, bente@isarpsborg.com
Dalsland: Frida Klang, frida.klang@dalsland.com