Energismarte idrettsanlegg

Energismarte idrettsanlegg

Energismarte idrettsanlegg

Energismarta Idrottsanläggningar är ett projekt som vill hjälpa idrottsföreningar att minska energianvändningen i sina anläggningar.

Målet är att varje anläggning ska visa en minskning i energianvändning på minst 25%, utan att försämra kvalitén på anläggningen. Projektet Energismarta Idrottsanläggningar vill ge idrottsföreningarna möjlighet att minska sin miljöpåverkan och samtidigt kunna satsa sina medel på idrottsaktiviteter istället för energikostnader

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Jämtland-Härjedalens IF
NORSK PROSJEKTEIER Nord-Trøndelag Idrettskrets
EU-STÖD 488 400 €
STATLIGE IR-MIDLER 270 000 € (2 160 000 NOK)
TOTALBUDGET 976 800 €
PROJEKTTID 1 jan 2015 – 31 dec 2018
KONTAKTPERSONER SVERIGE
Jämtland-Härjedalen Idrottsförbund: www.jhidrott.rf.se
Maria Norling, maria.norling@jhidrott.rf.se, tel. 070-272 79 50.
Örjan Eriksson, orjan.eriksson@jhidrott.rf.se, tel. 072-715 29 75
Västernorrlands Idrottsförbund: www.rf.se/vasternorrland
Ellen Forsberg, ellen.forsberg@vnidrott.rf.se, tel. 070-109 03 37
Johan Frykland, johan.frykland@vnidrott.rf.se, tel. 070-540 72 18
KONTAKTPERSON NORGE www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nord-trondelag-idrettskrets/
Bjørn Høgsnes, bjorn.hogsnes@idrettsforbundet.no, tel. +47 971 47 448