Felles fjellrev II

Felles fjellrev II

Felles fjellrev II

Genom Felles Fjellrev II vill projektet hjälpa fjällräven ännu ett steg på vägen mot målet – att den lilla arktiska räven så småningom ska kunna klara sig på egen hand. Människor jagade en gång fjällräven till utrotningens gräns i Skandinavien. Det är därför vårt ansvar att försöka ge en av våra mest hotade arter rimliga möjligheter att leva vidare.

Projektet har avslutats. Du kan läsa mer om det framgångsrika arbetet med att rädda fjällräven i denna artikel och i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Jämtlands län
NORSK PROSJEKTEIER Miljødirektoratet
EU-STÖD 1 103 494 €
STATLIGE IR-MIDLER 594 189 € (4 753 512 NOK)
TOTALBUDGET 4 375 848 €
PROJEKTTID 16 februari 2016 – 31 december 2019
KONTAKTPERSONER
Ruona Burman, ruona.burman@lansstyrelsen.se
Jan Paul Bolstad, jan.paul.bolstad@miljodir.no
Mats Ericson, mats@taigaphoto.se
WWW fellesfjellrev.se / fellesfjellrev.no