Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Prosjektet driver innovasjon av tjenester gjennom utvikling av relasjonene mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i form av nye avtaler, roller, konsepter og tekniske løsninger.

Samspillet mellom tjenestemottakere og tjenesteytere er til dels ulikt utformet i Norge og Sverige.

Prosjektet vektlegger erfaringsutveksling og dialog om utfordringene man står over for. Det er mye å lære av hverandres situasjon, arbeidsmåter og løsninger.

Projektet är avslutat. Du kan läsa mer om projektet i artikeln Bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon och i slutrapporten.

 

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovative miljøer
SVENSK PROJEKTÄGARE: Östersunds kommun
NORSK PROSJEKTEIER: TISIP
TOTALBUDGET 1 309 542 €
EU-STÖD: 425 385 €
STATLIGE IR-MIDLER 229 063 € (1 832 500 NOK)
PROJEKTTID: 15 juni 2016 – 9 augusti 2019

KONTAKTPERSONER:
Karl Johan Johansen, TISIP, kjj@tisip.no, tel +47 950 82 226
Elisabeth Rajala, Östersunds kommun,
elisabeth.rajala@ostersund.se, tel +46 70 191 72 017

http://WWW2.tisip.no/ti