Grensemuligheter

Grensemuligheter

– 161 mil integrert arbeidsmarked langs den norsk–svenske siden

Eksistensen av grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne ulike typer grensehindre. Prosjektet er godt forankret i organisasjoner med lang erfaring fra arbeidet med grensehindre og vil gjennomføre en rekke informasjons- og løsningsaktiviteter med Små og mellomstore bedrifter som primær målgruppe. Resultater/effekter er økt internasjonalisering ved at flere bedrifter ser utenfor sitt nasjonale marked.

Fakta

Svensk Projektägare Länsstyrelsen Värmland
Norsk Prosjekteier Hedmark fylkeskommune
EU-stöd 450 878 €
Statlige IR-midler 156 250 € (1 250 000NOK)
Totalbudget  1 396 816 €
Projekttid 1 sep 2016 – 31 aug 2019
Kontaktpersoner

Katarina Nordmark, (Hovedprosjektleder) – katarina.nordmark@lansstyrelsen.se
Kjell Vaagen (norsk prosjektleder) – kjell.vaagen@hedmark.org
www.hedmark.org                www.lansstyrelsen.se/varmland