GIRAF

GIRAF – Gränsöverskridande innovativ affärsutvecklingsmiljö för SMF:er inom Sensor- och Kommunikationsteknologi

De första stegen att bilda en gemensam gränsöverskridande mittnordisk innovationsmiljö inom det snabbt internationellt expanderande området sensor- och kommunikationsteknologi har tagits genom det tidigare interregionala projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning – GIFU. Projektet resulterade i flera nya samarbeten mellan det norsk-svenska näringslivet och de akademiska miljöerna HiST och Miun och med innovationssystemet Fiber Optic Valley inom sensorteknologiområdet.

Fiber Optic Valley och Leiv Eiriksson Nyskaping ska mellan 2015-10-01 och 2018-09-30 samarbeta gränsöverskridande för att kommersialisera och affärsutveckla företag inom sensor- och kommunikationsteknologin. Erfarenheten från GIFU-projektet visade bl.a. att mer fokuserade och riktade insatser krävs för att kunna öka graden av affärsutveckling i form av nya marknader, mera sälj, gränsöverskridande samarbete, innovation och forskning hos små och medelstora företag i mittnordenregionen. Detta kan göras mer resurseffektivt och fokuserat genom att samordna de riktade insatserna mellan det norsk-svenska näringslivet, innovationssystem och centrumbildningar.

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, NCEI – Norweigan Centres of Expertise Instrumentations, Åkroken Science Park, Peak Innovation, Acreo Swedish ICT, SINTEF och de akademiska miljöerna vid Miun/HiST/NTNU. Projektet stöttar dessa samarbeten med direkta kopplingar till små och medelstora företag, gränsöverskridande och med fokus på utveckling av produkter/tjänster och affärer med sensorteknologi i centrum.

Huvudsyftet med GIRAF-projektet är att vara ett affärsutvecklingskomplement till Miun och HiSTs IFUS-projekt och samtidigt ge en möjlighet till stöd för små och medelstora företag som utvecklar produkter/tjänster/affärsmodeller inom sensorteknologi i regionen.

Fakta

Projektägare: Fiber Optic Valley och Leiv Eiriksson Nyskaping.
Total budget är 678 882€
EU-medel: 220 441€
IR-midler: 119 000€ (952 000 NOK)
Prosjektperiode: 01.10.2015 – 30.09.2018
Projektledare Sverige: Torbjörn Jonsson, +46 70 211 08 06, torbjorn.jonssom@fiberopticvalley.com
Kontaktperson Norge: Arild Petersen, +47 91 84 96 86, arild.petersen@len.no