Mid Nordic Film Export

Mid Nordic Film Export

Mid Nordic Film Export – metodikk for salg av film i et globalt digitalt marked

Projektet riktar sig till företag och enskilda personer som har etablerad eller är på väg att bilda företag inom branschsektorn rörlig bild dvs. de som producerar kort- och dokumentärfilm, animation, reklam, beställningsfilm, långfilm och tv-dramatik. Projektet fokuserar på metoder för export av film som produceras i den gemensamma filmregionen, hur man på bästa sätt når en global digital marknad.

Projektets aktiviteter ska bidra till att öka omsättningen hos små och medelstora filmföretag i den gemensamma filmregionen (Tröndelag-Jämtland-Västernorrland). Det produceras aktuell, angelägen och professionell film i regionen men filmföretagen består av en eller få personer som inte har kapacitet att ta sin film hela vägen ut på en internationell marknad. Den nya digitala, globala marknaden är komplicerad och branschen behöver verktyg för att växa och ta plats internationellt.

I et langsiktig perspektiv, er det svært viktig også å stimulere til at nyutdannede tar skrittet fra unge og lovende til etablerte filmskapere. Slik vil vi sikre kontinuitet i og tilvekst til filmbransjen i regionen. Prosjektet mener det er maktpåliggende at nyutdannede filmskapere, så tidlig som mulig, får skolering i ulike aspekter ved å etablere og drive sin egen bærekraftige bedrift, og vil knytte til sig kompetanse som på best mulig måte kan bidra med dette. Skal man satse langsiktig på utvikling av talenter, er det regionale nivået en svært viktig brikke.

Filmpool Jämtland, Scenkonst Västernorrland och Midtnorsk Filmsenter ska mellan 2015-11-01 och 2018-10-31 samarbeta gränsöverskridande för att lyfta den inhemska filmproduktionen till en internationell marknad. Det skapar mervärde för filmarna som får ökade intäkter och kan växa som företag. I samarbetet ingår också Landstinget Västernorrland, Mid Nordic Film, Filminvest Midt-Norge, Nord- och Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Tindved Kulturhage och Trondheim kommune.

Prosjektets hovedmål: økt nasjonal og internasjonal distribusjon av film produsert i regionen skal före til økt omsetning og kompetanse hos eksisterende film- og videoproduksjonsselskap i den svensk-norske regionen.

 

Projektet är avslutat. Läs mer om projektet och dess resultat i artikeln Filmskapande i Nordens Gröna Bälte och i slutrapporten.

Fakta

Projektägar Region Jämtland Härjedalen/Filmpool Jämtland och Midtnorsk Filmsenter.
Total budget: 1 105 805€
EU-medel: 348 215€ är EU-stöd
IR-midler 187 500€
Projektperiode: 1.1..2015-31.10.2018
Projektledare Sverige: Eva Aspling,+46 63 14 67 25, eva.aspling@regionjh.se
Kontaktperson Norge: Solvor Amdal,+47 952 00 247, solvor@midtnorskfilm.no