Gränslös naturturism

Gränslös naturturism

Gränslös naturturism

Projektet Gränslös naturturism 2015-2018 ska stötta turistföretagens utveckling och växtkraft genom att tillhandahålla resurser för affärs-, produkt-, och kompetensutveckling samt utveckling av nya digitala säljplattformar för de utvalda produkterna vandring och cykel.

Projektets primära målgrupp är mindre turistföretag verksamma i projektområdet som omfattar Akershus, Östfold, Dalsland samt Årjängs kommun.

I projektet ingår fyra huvudsakliga verksamhetsområden:

  • affärs- och produktutveckling
  • färdigställande och driftssättning av webbportaler och säljplattformar,
  • utveckling av ny och befintlig infrastruktur samt
  • utbildningar och skapande av nätverk.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur- och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Dalslands Turist AB
NORSK PROJEKTÄGARE Havass skog SA
EU-STÖD 189 756€
IR-MIDLER 112 375€ (899 000 NOK)
TOTALBUDGET 633 381€
PROJEKTPERIOD 2016-01-01 – 2018-12-31
KONTAKTPERSON i Sverige är Johan Abenius, +46 70 568 06 83, johan.abenius@dalsland.com
KONTAKTPERSON i Norge är Øystein Toverud, +47 91 396674, oystein.toverud@utmarksavdelningen.no