Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS)

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS)

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS)

Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) sätter utvikling av musikkbransjen i Hedmark och Värmland i centrum. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen stärker vi regionens musikliv. Vi fokuserar på populärmusik i relation till nya medier och hur de förändrar musikbranschen både hva angår forretningsmodeller och dess interaktion med sin publik. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark och Studiefrämjandet. Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge, Hedmark fylkeskommune, Arvika kommun och Region Värmland.

Projektet avslutades augusti 2018 och du kan ta del av resultat från projektet i artikeln Kreativ forskningskommunikation om en musikbransch i förändring och i slutrapporten.

Fakta

PROJEKTÄGARE Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark
EU-STÖD 483 000 €
STATLIGA IR-MIDLER 1 571 500 € (2 200 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 571 500 €
PROJEKTTID 1 sep 2016 – 31 aug 2018
KONTAKTPERSON linda.ryan-bengtsson@kau.se, lisbeth.berglund@hihm.no
WWW MINS.se / MINS.no