Gränslöst VADH – Bygger broar och river hinder

Gränslöst VADH – Bygger broar och river hinder

Gränslöst VADH

– Bygger broar och river hinder

Byggsektorn är viktig för utvecklingen av attraktiva boenden, anläggningar och infrastruktur. Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för förnyelse i samklang med klimatmål, innovationer och globala trender. VADH ska utveckla en samverkansstruktur som säkrar kompetensförsörjningen. Vi ska utveckla modeller för rekrytering, utbildning, fortbildning och rörlighet som är hållbara och flexibla. Med större rekryteringsbas kan företagen hitta rätt kompetens vid var tid.

Fakta

PROJEKTÄGARE Byggutbildning Star
EU-STÖD 525 498 €
STATLIGA IR-MIDLER 325 000 €
TOTALBUDGET 1 750 997 €
PROJEKTTID 1 juni 2015 – 31 maj 2018
KONTAKTPERSON Björn Lindström bjorn.lindstrom@byggstar.se
WWW.VADH.EU