Scandinavian Mountains-SITE

Scandinavian Mountains-SITE

Scandinavian Mountains

En internationell och hållbar destination med attraktiv besöksnäring i SITE

De fyra gränskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil och Engerdal har en politisk och affärsmässig överenskommelse om att utveckla en internationell turistregion, en ”världsdestination”, tvärs över landsgränsen.

Målbild 2018: Skandinavien Mountains aktörer arbetar tillsammans som en internationell och hållbar destination med attraktiv besöksnäring.

Projektet är avslutat. I artikeln Guidade upplevelser i hållbara SITE och i slutrapporten kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Fakta

PROJEKTÄGARE Malung-Sälens kommun och Trysil kommune
EU-STÖD 884.776 €
STATLIGA IR-MIDLER 571.875 € (4.575.000 NOK)
TOTALBUDGET 1.456.651 €
PROJEKTTID 1 juli 2015 – 30 juni 2018
KONTAKTPERSON Camilla Lind, camilla@sitedestionation.com, +46 280 187 16
WWW.SITEDESTINATION.COM