ecoINSIDE

ecoINSIDE

ecoINSIDE står för eco INner Scandinavia Innovation & DEvelopment. Målet med ecoINSIDE är att Inre Skandinavien ska vara ledande inom miljödriven utveckling innan år 2020. Projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom områdena solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt hållbart byggande.

Fakta

PROJEKTÄGARE Arvika Kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm
EU-STÖD 1 202 667 €
STATLIGA IR-MIDLER 622 500 € (4 980 000 NOK)
TOTALBUDGET 4 452 772 €
PROJEKTTID 1 juli 2015 – 30 juni 2018
PROJEKTLEDARE SVERIGE Sara Skärhem
WWW www.ecoinside.nu