GRENSEVILT – reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning

GRENSEVILT – reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning

GRENSEVILT –

reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning

GRENSEVILTs mål er å legge grunnlag for en bedre grense-overskridende, inkluderende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet. Ved en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog på tvers av riksgrensen vil prosjektet redusere grensebarrierer og stimulere til bærekraftig bruk av skogens ressurser som tar hensyn til de ulike interessene innenfor regionens natur- og kulturarv.

Foto: Arne Nævra

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Innlandet (HINN)
EU-STÖD 630 948 €
STATLIGE IR-MIDLER 340 000 € (2 720 000 NOK)
TOTALBUDGET 2 437 383 €
PROJEKTTID 1 dec 2017 – 30 nov 2020
KONTAKTPERSONER
Barbara Zimmermann (HINN): barbara.zimmermann@inn.no
Camilla Wikenros (SLU): camilla.wikenros@slu.se
www.grensevilt.weebly.com
https://www.facebook.com/grensevilt/