Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Midt-Svensk/Norsk Interregional Inkubatortjeneste

Prosjektet er en grenseoverskridende satsing av to av de fremste miljøene for oppstartsbedrifter i Midt-
Sverige/Norge. Prosjektet vil gi oppstartsbedrifter i Nordens Grønne Belte økt internasjonal konkurransekraft
og økt evne til å skape nye arbeidsplasser. Ved å samle ressursene i miljøene på begge sider av grensen skal
det etableres en ny interregional inkubatortjeneste, et utvekslingsprogram for oppstartsbedrifter, noe som
vil redusere grensens barriereeffekter.

 

Projektet avslutade 2019-12-31 och slutrapporten går att läsa här:

https://www.interreg-sverige-norge-2014-2020.com/wp-content/uploads/2014/07/Slutrapport-Inkubatortjeneste.pdf

Fakta

INSATSOMRÅDE Nordens gröna bälte, Små- medelstoraföretag
SVENSK PROJEKTÄGARE Peak Region AB
NORSK PROSJEKTEIER Connect Trøndelag
EU-STÖD 80 644€
STATLIGE IR-MIDLER 42 500 € (340 000NOK)
TOTALBUDGET 246 289 €
PROJEKTTID 1 jan 2018 – 31 dec 2019
KONTAKTPERSON Daniel Eurenius, Peak Region AB, daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se
Vegard Sandøy, Connect Trøndelag, Vas@connectnorge.org