VM-rally över gränsen

VM-rally över gränsen

VM-rally över gränsen

Projektet ska verka för att stimulera stark tillväxt i besöksnäringen i regionen genom att befästa ett årligen återkommande VM-rally i Sverige och Norge.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Torsby kommun
NORSK PROSJEKTEIER Åsnes kommune
EU-STÖD 471 631 €
STATLIGE IR-MIDLER 93 750 €
TOTALBUDGET 1 243 597 €
PROJEKTTID 1 mars 2018 – 31 dec 2020
KONTAKTPERSONER Glenn Olsson, glenn@rallysweden.com, Hallgeir Raknerud, hallgeir.raknerud@bilsport.no
WWW rallysweden.com, torsby.se