Grönt entreprenörskap och innovationssystem i mitt-Norden (GRENI 2)

Grönt entreprenörskap och innovationssystem i mitt-Norden (GRENI 2)

Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Midt-Norden (GRENI 2)

Syftet med projektet är att utveckla och stärka de gröna innovationsmiljöerna i mitt-Norden. Projektet syftar till att utveckla mer kunskap om vad som driver och utvecklar gröna innovationer både genom innovationssystem i omgivningen samt hos entreprenören på individnivå.

Läs mer i slutrapporten

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
PROJEKTÄGARE Nord universitet (tidl. Høgskolen i Nord-Trøndelag) och Mittuniversitetet
EU-STÖD 189 648 €
STATLIGA IR-MIDLER 112 500 € (900 000 NOK)
TOTALBUDGET 604 546 €
PROJEKTTID 1 maj 2016 – 31 dec 2017
KONTAKTPERSONER
Anna Sörensson, anna.sorensson@miun.se
Jorunn Grande, jorunn.grande@nord.no
www.miun.se/greni