Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi

I projektet kommer insatser göras för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation bland små och medelstora företag i Mittnorden regionen. Ett fördjupat samarbete mellan näringsliv och akademi, samt över gränsen Sverige och Norge, skapar möjligheter till en större, gemensam, Mittnordisk innovationsmiljö inom sensorteknologi.

Projektet har avslutats under 2018. De har lämnat in sin slutrapport som ni nu har möjlighet att läsa här.

Fakta

PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet / Høgskolen i Sør-Trøndelag
EU-STÖD 561 809 €
STATLIGA IR-MIDLER 310 000 € (2 480 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 746 354 €
PROJEKTTID 1 maj 2015 – 30 april 2018
KONTAKTPERSON Magnus Engholm, magnus.engholm@miun.se
www.miun.se/stc/ifus