Hela gröna vägen

Hela gröna vägen

Hela gröna vägen

– fossiloberoende gränsregion 2030

Samtliga 39 kommuner i gränsregionen Östfold-Follo-Fyrbodal har skrivit under på att de ska vara fossiloberoende år 2030.

Genom projektet ”Hela gröna vägen” ska det tas fram underlag för strategisk utveckling och en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Under de tre år projektet varar ska projektet:

  • förankra på hög politisk nivå i varje kommun
  • stötta kommunerna i att ta fram strategiska mål och planer för att bli fossiloberoende 2030
  • förstärka stoltheten i kommunerna och profilera deras arbete som föregångare och det goda exemplet
  • förstärka det gränsöverskridande samarbetet, erfarenhetsutbytet och gemensamma planeringen med målsättningen att skapa kostnadseffektiva lösningar och möjligheter för större marknad för fossilfria transportlösningar och tjänster
  • engagera det lokala och regionala näringslivet i omställningen till fossilfria transporter

Projektet har avslutats. Du kan läsa och se en film om resultat från projektet i inlägget ”Målgång för Hela gröna vägen”, och hela projektets slutrapport finns att ta del av här.

Fakta

INSATSOMRÅDE Hållbara transporter
SVENSK PROJEKTÄGARE Fyrbodals kommunalförbund
NORSK PROJEKTÄGARE Østfolds fylkeskommune.
EU-MEDEL 348 500€
STATLIGE IR-MIDLER 188 000€ (1 504 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 072 000€
PROJEKTTID 2016-01-01 – 2018-12-31
SVENSK Kontaktperson Fyrbodals kommunalförbund: Karin Stenlund +46 522-440868 karin.stenlund@fyrbodal.se
NORSK Kontaktperson Østfold fylkeskommune: Guri Bugge +47 479 06 912 gurib@ostfoldfk.