Målgång för Hela gröna vägen

Målgång för Hela gröna vägen

Världens bästa gränsregion för fossilfria transporter senast år 2030. Det är målet för alla 39 kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo. Projektet Hela Gröna Vägen var en gemensam satsning av kommuner och näringsliv för att snabba på omställningen till fossilfria transporter, och som pågick 2016-2018. Projektet har bidragit till etablering av över 1000 nya laddpunkter, fem tankstationer för biogas och möjliggjort att över 1000 offentliga verksamheter, företag och invånare har provkört fossilfria transportmedel.

Se mer om hur långt man har kommit genom projektet i filmen nedan, och läs mer i projektet slutrapport.

Resan mot den fossilfria framtiden fortsätter i projektet Fossilfri gränsregion 2030 som du kan läsa mer om på projektägarnas Østfold fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbunds gemensamma projektwebb.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S452CZWlV9Y&fbclid=IwAR0NkqB_rL5_ncK4c6f3vf4u0tS7FTD-wKX9ITFsJxjbxHjsapt7cuYlDqE