Marint Grenseforum Skagerrak – Et friskt og produktivt hav

Marint Grenseforum Skagerrak – Et friskt og produktivt hav

Marint Grenseforum Skagerrak

– Et friskt og produktivt hav

Projekt Marint Gränsforum Skagerrak är nu avslutat. Projektägare har varit Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune. Projektet har hållit på i tre år och har med råge nått sina mål och resultat.

En mängd olika aktiviteter har under åren arrangerats och har samlat representanter från näringslivet, forskningen samt förvaltande myndigheter och politiken. Projektets syfte har varit att skapa goda förutsättningar för hållbar marin näringslivsutveckling genom samverkan över norsk-svenska gränsen. Målsättningen för projektet har varit att stärka Skagerrak som en blå tillväxtregion samtidigt som den värdefulla marina miljön ska värnas. Ett 50-tal företag har fått stöttning av projektet genom olika insatser och flera av dem får du möta i filmen som sammanfattar vad projektet åstadkommit. Här får du följa med flera av företagen ut i verksamheterna och ta del av vad projektet betytt för dem. Det viktiga arbetet kommer att leva vidare i det nybildade Politiskt Forum Skagerrak – ett direkt resultat av projektet. Detta är mycket glädjande då diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsområde funnits sedan ett årtionde tillbaka. Nu blir det verkligt genom ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Vikens fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune.

Läs Slutrapporten här 

Se Film om projektets resultat

 

Fakta

INSATSOMRÅDE Små og mellomstore bedrifter
SVENSK PROJEKTÄGARE Svinesundskommittén
NORSK PROSJEKTEIER Østfold Fylkeskommune
EU-STÖD 696 051 €
STATLIGE IR-MIDLER 375 000 €  (3 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 2 141 979 €
PROJEKTTID 1 jun 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Bjørn Horten bjornhor@viken.no, Cecilia Nilsson, cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com
WWW Marint Gränsforum Skagerrak – Blå Tillväxt (svinesundskommitten.com), https://www.facebook.com/produktivtskagerrak/