Marint Grenseforum Skagerrak – Et friskt og produktivt hav

Marint Grenseforum Skagerrak – Et friskt og produktivt hav

Marint Grenseforum Skagerrak

– Et friskt og produktivt hav

Målet med prosjektet er en økt og bærekraftig marin næringsutvikling i Skagerrak. Med en tverrfaglig tilnærming skal Skagerrak styrkes som en blå tilvekstregion. Dette skal gjøres gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia. Havsforvaltning, forskning og akademia skal gjennom dialog og kompetanseutvikling støtte opp om den marine næringsutviklingen.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små og mellomstore bedrifter
SVENSK PROJEKTÄGARE Svinesundskommittén
NORSK PROSJEKTEIER Østfold Fylkeskommune
EU-STÖD 696 051 €
STATLIGE IR-MIDLER 375 000 €  (3 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 2 141 979 €
PROJEKTTID 1 jun 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Bjørn Horten, bjornho@ostfoldfk.no, Ingela Skärström, ingela@svinesundskommitten.com
WWW https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak, https://www.facebook.com/produktivtskagerrak/