Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv

Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv

Pilgrim utan gränser

– Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv

Pilgrimsvandring ligger i tiden. I det moderna samhället där tillvaron snurrar allt snabbare och utvecklingen ibland tycks existera för sin egen skull, dras alltfler människor till en enklare tillvaro och man söker balans i sitt liv. Det finns ett stort intresse för och en rörelse mot begrepp som mindfulness, retreat och naturturism, vilka ger tid och utrymme för eftertanke och enkelhet. Vikingtidskongen Olav den hellige gikk i år 1030 i land i St. Olofs havn i Selånger og dro over land til Stiklestad hvor han falt i slaget om kongsmakten. Pilegrimer har siden middelalderen valfartet den samme ruten til St. Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

Projektet avslutades 31 mars 2022.

Slutrapport Pilgrim utan gränser

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur- och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Selångers församling
NORSK PROSJEKTEIER Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad
EU-STÖD 397 398 €
STATLIGE IR-MIDLER 210 227 € (1 681 816 NOK)
TOTALBUDGET 1 799 423 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Bror Holm, bror.holm@svenskakyrkan.se, Heidi Carine Brimi, heidi.brimi@stolavsleden.com