Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte

Syftet med Interreg-projektet är att gi lokale matprodusenter økt kunnskap om lokal matproduksjon, matforedling, felles forståelse for bærekraft og felles historier knyttet til matkultur og matopplevelser. Dette skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting for mat- og reiselivsbedrifter, og på sikt bidra til å sette Nordens Grønne Belte på kartet.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Torsta AB
NORSK PROSJEKTEIER Oi! Trøndersk mat og drikke AS
EU-STÖD 434 754 €
STATLIGE IR-MIDLER 237 781 € (1 902 250 NOK)
TOTALBUDGET 1 349 006 €
PROJEKTTID 1 jun 2018 – 30 apr 2021
KONTAKTPERSONER Malin.Jonsson@torsta.se, kristine.rise@oimat.no, eva@leaderhogakusten.se
WWW.torsta.se/foretagsutveckling/aktuella-projekt